مخزن آب زیر پله ای طبرستان

فروشنده مخزن آب زیر پله ای طبرستان در کشور

مخزن آب زیر پله ای طبرستان برای قرار گرفتن در زیر راه پله ساخته و تولید می شود.این نوع مخزن ها در سایز های ۵۰۰ لیتر و الی ۱۵۰۰ لیتر به بازار ها ارائه می شود.در

بیشتر بخوانید