توزیع مخزن پلی اتیلن افقی

توزیع کننده مخزن پلی اتیلن افقی

به دلیل آن که از آب و یا سیالات گازی و از این گونه موارد نگهداری مناسبی باید صورت گیرد، مخزن های گوناگونی ساخته تولید می شود که نوعی از آن مخزن پلی اتیلن افقی ن

بیشتر بخوانید
Call Now Button